29 Latigazos v.2, Lauren, Yale University, February 3rd, 2020

00:02:19

29 Latigazos v.2, James, Yale University, February 3rd, 2020

00:01:25

29 Latigazos v.2, Yale University, February 3rd, 2020

00:01:47

29 Latigazos v.2, Kern, Yale University, February 3rd, 2020

00:02:40

29 Latigazos v.1, Artist's Studio, October 4th, 2019

00:01:45

29 Latigazos v.1, Tajh, Artist's Studio, October 4th, 2019

00:01:45

Glass, Yale University, December 14th, 2018

00:03:43

Glass, Yale University, December 14th, 2018

00:03:43